Praktikprogrammet; ”en snabbkurs i tågbranschen”

Joar Forsberg studerar elektroteknik på KTH och är en av sex studenter som i år valdes ut till Swedtrains praktikprogram. Det branschgemensamma initiativet syftar till att locka fler unga till järnvägsbranschen och vi bad Joar berätta lite mer om sig själv och sommaren på medlemsföretagen.

Varför valde du att söka dig till Swedtrains praktikprogram?
Det som lockade mig till praktikprogrammet var möjligheten att praktisera på flera olika företag under kort tid. Upplägget med att växla företag varje vecka gav en unik möjlighet att närmare få se hur det är att jobba som ingenjör, särskilt då det fanns möjlighet att besöka olika arbetsplatser.

Samtidigt såg jag även branschen som intressant i sig; tåg är ett miljövänligare transportmedel än bilar och flygplan och utgör därmed en central roll i att nå de uppsatta klimatmålen. Dessutom är tåg ett färdmedel som jag, trots att jag reser med dem nästan varje dag, inte vet så mycket om. Jag lockades av möjligheten att bekanta mig med något som utgör en sådan stor del av min vardag.

Som praktikant fick vi åka runt till de olika företagen som presenterade sina verksamheter och gav olika aspekter av tågbranschen, till exempel fordonstyper, signalsystem, upphandlingar av tåg, trafikstyrning och så vidare. Presentationerna varvades med studiebesök i flera depåer, bland annat Sävenäsdepån i Göteborg tillsammans med Alstom och Hammarbydepån tillsammans med MTR Tech. Sammanfattningsvis kan man beskriva praktikprogrammet som en ”snabbkurs i tågbranschen”.

Vad överraskade dig under praktiken?
Det jag tyckte var mest spännande var att träffa alla människor i tågbranschen. Oavsett vilket företag vi var på, eller i vilken del av landet, så lyste alltid människorna av ett genuint intresse för tåg och branschen. Det kändes som om alla vi träffade trivdes, vilket även spred sig till oss praktikanter, som kände oss välkomnade och väl omhändertagna.

Till er som har möjlighet att söka nästa år, säger jag så här: gör det! Praktikprogrammet är en unik introduktion inte bara till tågbranschen och allt som hör till, utan även till arbetslivet i sin helhet. Det finns få chanser att få en så bred uppfattning av en bransch och ett yrke, så se till att ta vara på det! Jag garanterar att ni inte kommer ångra det.