Seminarium om forskning inom järnväg och vårt andra öppna styrelsemöte

Den 4 november genomförde Swedtrain ett andra öppet styrelsemöte, denna gång digitalt på grund av de nya restriktionerna. Dagen inleddes med spännande presentationer från KTH Järnvägsgruppen och Triple F.

Efter ett kort välkomnande av Swedtrains generalsekreterare Gabriel Modéus tog Sebastian Stichel, föreståndare för KTH Järnvägsgruppen och ledamot i Swedtrains styrelse, vid och gav en överblick av KTH Järnvägsgruppens breda och intressanta verksamhet. I sin presentation presenterade Sebastian flera exempel på forskning och projekt som bedrivs inom järnvägsområdet på KTH. Det gavs exempel på allt från signalsystem till minskade ljudnivåer och konstruktion av järnvägsbroar.

Rickard Persson från KTH fortsatte med att presentera projektet NextGear inom Shift2Rail. Detta är ett projekt som bl.a. handlar om innovativa persontågslöpverk. I sin presentation berättade han om ett innovativt enkelaxligt löpverk med kompositramverk och aktiv fjädring för att signifikant minska vikten och därmed kostnaden. Samtidigt bibehålls åkkomforten i jämförelse med ett konventionellt boggifordon.

Som sista presentatör från KTH berättade Emil Jansson om ATO, Automatic train operation, och dess möjligheter och utmaningar. Emil gav bland annat en utblick i världen och över områden i Sverige där ATO borde kunna vara en del av lösningen (robusthet, kapacitet, lönsamhet och energieffektivitet). Han tog även upp tekniska och juridiska frågor som behöver hanteras för att kunna implementera ATO i Sverige. Förstudien ska vara klar med en rapport om detta innan jul.

Avslutningsvis deltog Elisabeth Nilsson, ordförande i Triple F. Elisabeth presenterade Trafikverkets forsknings- och innovationssatsning Triple F vars syfte är att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Genom Triple F startas och finansieras projekt inom teknik, policy och logistiklösningar.

Efter en lunchpaus fortsatte dagen med ett öppet styrelsemöte där engagerade medlemmar i föreningen fick vara med och tycka till om föreningens verksamhet. Bland punkterna på dagens agenda var planeringen för 2021.