Höstmöte – Raka spåret framåt

Året avslutades med ett digitalt höstmöte efterföljt av ett seminarium med tema digitalisering och användande av data och AI för att effektivisera verksamheten med flera spännande talare. Avslutningsvis hölls gruppdiskussioner om hur branschen kan utnyttja dessa möjligheter.

Dagen startade med ett höstmöte för samtliga medlemmar där vi gick igenom året som gått och såg framåt mot 2021 och den verksamhet som väntar Swedtrain nästa år. Dessutom beslutade föreningen om vår helt nya medlemsmodell. Efter mötet var det dags för seminariet på temat digitalisering.

Kommer robotarna verkligen ta våra jobb?

Joakim Wernberg är forskningsledare på Entreprenörskapsforum och inledde dagens seminarier om digitaliseringen av ekonomin och vart vi är på väg. Han driver ett fyraårigt projekt om megatrender och strukturomvandling och har skrivit omfattande rapporter om mjukvarans roll i svenskt näringsliv och digitaliseringens påverkan framtidens arbete och lärande. Digitalisering och robotar, menar Joakim, påverkar arbetsmarknaden på det sätt att monotona jobb kan komma att automatiseras. Däremot kommer jobben inte att försvinna utan bli mer kognitivt utmanande vilket ställer andra krav på utbildningsenheter och högskolor. Människan behöver bli mer anpassningsbar i sitt arbetsliv då det framtida arbetet kommer innebära mindre rutin och mer digital kompetens.

Tian Ren, Mavenoid tog vid och diskuterade frågan om allt går att digitalisera och AI:fieras, med utgångspunkt från hur Mavenoid gör produktsupporten obemannad.
Så går det att ai:fiera allt?
Kanske svarar Tian, men han menar att man bör arbeta med amplifierad intelligens, där en virtuell AI-expert jobbar tillsammans med människan och han hade fler råd att ge. Företag, säger han, behöver vara villiga att implementera digitala lösningar på kortare tid än vad man kanske hade tänkt sig från första början. Tilliten för maskinlärningen är viktig för att våga digitalisera, man kan inte, avslutar han, få en lösning om man inte vågar pröva.

Digitala lösningar för järnvägsbranschen

I presentationen ”Digitalisering som förändrar järnvägsbranschen – hur data och analys skapar affärsnytta” visade Bengt Jonsson, vd på Predge AB, med huvudkontor i Luleå hur deras lösning med hjälp av analys av tillståndsdata kan reducera stopp i spår med mer än 90%. Företaget använder sig av big data för att hjälpa sina kunder med att öka tillgänglighet, tillförlitlighet men också att kunna sänka underhållskostnader. Vi behöver nyttja befintlig infrastruktur och öka tillgängligheten till data menar Bengt.

Gunnar Åstrand, Skånetrafiken och Gustav Johansson, Atkins Sverige berättade om deras samarbete i presentationen”99,9% teknisk tillförlitlighet – en datadriven fordonsförvaltning” där Skånetrafiken med hjälp av analysverktyg har fått en tillförlitlig fordonsförvaltning.

Gustav säger att det är viktigt att man anpassar verktygen efter verkligen och att man fortsätter anpassa allt eftersom tiden går. För att en datadriven förvaltning ska fungera är det viktigt med samarbete. Med ett analysverktyg avslutar Gunnar, behöver man inte längre gå på magkänslan!

Samarbete med grupparbete

Avslutningsvis fick deltagarna arbeta tillsammans i olika grupper kring dagens ämne och diskutera dess utmaningar, möjligheter och vilka behov det skapar. Till sin hjälp hade de därför svaren från ett antal mentimeterfrågor som hade ställts under dagen.

Tack säger vi på kansliet till alla deltagare och talare!