Swedtrain gav synpunkter till infrastrukturministern

Den 16–17 december bjöd infrastrukturminster Thomas Eneroth in till digitala remissmöten för att motta synpunkter från regioner och näringsliv på Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037. På torsdagen deltog vår ordförande Björn Asplund och generalsekreterare Gabriel Modéus för att ge Swedtrains syn (vilken går att se i efterhand på Youtube) på Trafikverkets inriktningsunderlag som utgör grunden för infrastrukturpropositionen. I vårt inspel tog Gabriel upp att: Thomas Eneroth live

  • Stambanorna måste byggas ut snarast
    De nya stambanorna för höghastighetståg måste byggas snarast för att öka kapaciteten i järnvägsnätet. Något som måste ske med både med nya banor och genom att återta eftersatt underhåll på befintliga. Den klimatsmarta järnvägen måste bli ett attraktivt förstahandsval för fler.
  • Viktigt med kompetensförsörjningen
    Det bra att Trafikverket i underlaget tar upp kompetensförsörjningen i järnvägsbranschen. Det är ett område vi måste satsa på för att kunna möta de stora åtgärder som krävs i Sverige. Här krävs gemensamma satsningar som behöver finansieras.
  • Ökad punktlighet med ERTMS
    Det nya signalsystemet ERTMS måste införas snabbare och senast år 2030, som är det mål EU satt upp. Nu förväntas stora delar av järnvägens signalsystem få vänta ytterligare 16 år innan de blir digitala på riktigt. Har vi råd att vänta med att digitalisera signalsystemet? Medan Sverige väntar hamnar vi längre ifrån vår inre marknad, EU.

Fler synpunkter ger Swedtrain i sitt remissvar som nu är ute för inspel hos våra medlemmar, tack infrastrukturminister Tomas Eneroth och Infrastrukturdepartementet för inbjudan att framföra våra synpunkter.