Kartläggning av kompetensbehovet

Genom ett samarbete kartlägger nu Swedtrain och Tågföretagen kompetensförsörjningsbehovet av tågtekniker och reparatörer i järnvägsbranschen. Svaren kommer utgöra underlag till branschens arbete med kompetensförsörjning, bland annat för Yrkeshögskolan och branschens övriga arbete med frågan.

En av järnvägsbranschens största utmaningar är kompetensförsörjningen och flera olika initiativ pågår för att matcha företagens rekryteringsbehov. Vi tar nu hjälp av våra medlemsföretag för att skapa underlag för hur rekryteringsbehovet av tågtekniker och reparatörer kommer se ut de närmaste åren.

I en rapport av Nordic Infracenter ser man att det stora anställningsbehovet långt ifrån matchar antalet utexaminerade elever. De ser ett behov av fler utbildningsorter och anordnare vilket i sig kräver mer samarbete mellan företag och utbildningsanordnare. Dessutom konstaterar de efter flera intervjuer att de många olika benämningarna som används för underhållspersonal utgör en viss utmaning, ett gemensamt yrkesnamn skulle underlätta i att marknadsföra yrket.

Vill du också fylla i enkäten?

Maila Anna Liljestrand på swedtrain@tebab.com