Swedtrains praktikprogram 2021 – vill ni vara medarrangörer?

De två senaste åren har Swedtrains medlemmar anordnat ett mycket uppskattat praktikprogram. Vi har redan idag potentiella praktikanter som hör av sig om att söka och företag som uttryckt intresse av att delta. Styrelsen har därför beslutat att vi ska genomföra ett praktikprogram även i år.

Nu undrar vi om ert medlemsföretag vill vara med i Swedtrains praktikprogram 2021? Planen är att vi, liksom tidigare, arrangerar programmet på sommaren och utformningen av det bestämmer vi tillsammans.

Kontakta oss på swedtrain@tebab.com senast måndag den 15/2 men gärna skyndsamt, ambitionen är att rulla igång ett uppstartsmöte så snart det bara är möjligt och vi kommer börja planera datum för det innan den 15 februari. Inkludera i ert mail en kontaktperson från företaget som kan delta i planeringen.

Här kan ni läsa mer om Swedtrains praktikprogram 2020. Hör även gärna av er till oss på kansliet om ni har några frågor.