2021: European year of Rail

EU har utsett år 2021 som ”European Year of Rail” för att lyfta tågets alla fördelar. Beslutet grundar sig på Europaparlamentets arbete för att uppnå ett klimatneutralt EU vid år 2050. För att uppmuntra fler till att välja tåget som transport har de dessutom planerat in flera aktiviteter och kampanjer.

Bara 7 % av EUs invånare väljer tåget framför andra transportmedel och endast 11 % av allt gods fraktas på järnvägen idag. Förklaringen är bland annat den utdaterade infrastrukturen. Hela 75 % av godstransporten sker idag på våra vägar, detta behöver vi förändra för att minska våra utsläpp.

Lika säkert som hållbart alternativ

Som Swedtrain har skrivit tidigare lyfter EU de många fördelarna som finns med tåg och järnväg. Transport står för hela 25 % av växthusgaser som släpps ut, men tåg utgör bara 0,4 % av de utsläppen. Detta menar EU, gör att järnvägen kan bidra till en hållbar turism. Men det är också ett säkert och bekvämt sätt att resa på som trafikerar avlägset geografiska områden.

Trots att järnvägsbranschen har drabbats hårt av den pågående pandemin har det bevisats att man snabbt kan transportera både mat och mediciner på järnvägen.

Läs mer om året och alla aktiviteter på deras hemsida