Solberga station AB – ny medlem i Swedtrain

Swedtrain är glada att välkomna Solberga station AB som ny medlem. Ett konsultbolag som bistår företag inom järnvägsbranschen att förbättra och utveckla sin verksamhet med inriktning på kompetensutveckling och problemlösning inom de två verksamhetsområdena, experttjänster och utbildning.

Solberga station beskriver att de har fokuserat sin verksamhet på några områden och tar in underkonsulter, inom sitt nätverk, som finns utsprida i hela landet. De beskriver att ett digitaliserat arbetssätt är grunden i deras verksamhet.

I samband med att de blev medlemmar fick vi en pratstund med ägarna Margareta och Michael Carlsson.

Vad gör ni för era kunder?

”Vi genomför kvalitetsrevisioner, tar fram säkerhetsstyrningssystem, gör grupputvecklingsinsatser, analyserar och reviderar dokumentation, coachar chefer individuellt och bidrar med annat stöd till ledning. Kort sagt så varierar det beroende på kundens läge och behov. På utbildningssidan genomför vi företagsanpassade grund- och repetitionsutbildningar för trafikpersonal, växlingspersonal och verkstadspersonal, håller kurser i truck och lyft, genomför arbetsmiljöutbildningar och ledarskapsutbildningar. Dessutom håller vi föreläsningar på tema människan, kommunikation och förändringsarbete. När det gäller utbildningar så arbetar vi också med att ta fram kursplaner, kursmaterial, prov och examinationer utifrån kundens manualer, rutiner och den lagstiftning som gäller.”

Hur skulle ni beskriva ert företag?

”Vår slogan är ”För dig som vill mer” och vi är två entreprenörer som alltid själva vill mer med nya idéer och engagemang på olika håll. Detsamma gäller för våra konsulter, som även de är engagerade i kunder och förbättringar. Att arbeta med utveckling, men samtidigt värna om den historia och de befintliga lösningar som är av godo ser vi som viktiga att skapa balans mellan.”

Solberga station

Solberga station, vilket härligt företagsnamn, men var kommer det ifrån?

”Namnet kommer från att vi köpte gamla Solberga station för länge sen, långt innan vi hade börjat med företaget i dess nuvarande form. Sen har det från andra företag och engagemang vuxit fram till det bolag vi är idag.”

Vad är det som gjort att ni sökt medlemskap i Swedtrain?

”Vi tror på samverkan och vi gillar och tror på järnvägen. Att verka för järnvägens bästa, på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt, i samverkan med andra som också vill utveckla och skapa goda lösningar för järnvägens framtid – det vill vi medverka till.”