Hur kan vi minska risken för smittspridning?

En fråga som många organisationer ställer sig är hur risken för smittspridning kan minskas. I början av mars skickade Swedtrain ut en enkät till alla medlemmar för att samla in erfarenheter om hur olika organisationer gör. Resultatet har idag skickats ut till alla medlemmar.

 

rapport - Hur kan vi minska risken för smittspridning i järnvägsbranschen

Medlemmar i Swedtrain har efterfrågat erfarenhetsutbyte kring hur olika organisationer arbetar med att minska risken för smittspridning. Detta då många medlemsföretag har behov av att ha personal på plats för verksamheten. Den 3-10 mars 2021 hade därför alla medlemmar möjlighet att svara på en kort enkät om hur ni arbetar med dessa frågor.

Resultatet från denna enkät har sammanfattats i ett dokument som är tänkt att vara snabb och enkel att ta till sig för att bidra med erfarenhetsutbyte. Rapporten har idag distribuerats till alla medlemskontakter. Arbetar du på en medlemsorganisation och  inte har fått rapporten så kontakta gärna kansliet på swedtrain@tebab.com.