Predge AB – ny medlem i Swedtrain

Swedtrain är glada att välkomna Predge AB som ny medlem i föreningen. Företaget, baserat i Norra Sverige, erbjuder ett beslutsstöd för Predictive maintenance - analystjänster som predikterar återstående livslängd på komponenter och system.

I samband med att de blev medlemmar fick vi möjlighet att ställa Bengt Jonsson, som är vd på Predge, några frågor.

Vad arbetar ni med?

Genom att analysera tillståndsdata från olika källor som exempelvis wayside detektorer, styrsystem, ombordsystem och information från underhållsverkstäder etcetera så kan vi ge kunskap om när underhållsåtgärder måste göras för att undvika driftstopp samt hur våra kunder kan optimera sina underhållskostnader. Våra kunder kan påvisa väsentliga förbättringar, till exempel genom reducering av stopp i spår på grund av hjulskador med 90% och minskning av andel felavhjälpande underhållsåtgärder med 65%. Att jobba med förebyggande underhåll, innan skador uppstår, ger järnvägsbranschen möjligheter att spara mycket pengar. På köpet kommer ökad säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet, säger Bengt Jonsson.

Hur grundades Predge och vad är planerna för framtiden?

Predge är ett spin-off företag från Luleå Tekniska Universitet och är idag globalt verksamma inom järnvägssektorn. Under 2021 planerar vi att etablera oss med försäljningskontor i Nordamerika, Australien och Centraleuropa, avslutar Bengt.

Varmt välkomna till Swedtrain, Predge!