Ny mötesplats för rälsbunden trafik 2023 på Stockholmsmässan

I april 2023 kommer en ny mötesplats för godstransporter och persontrafik på järnväg att arrangeras på Stockholmsmässan i samarbete med branschorganisationen Swedtrain. Det blir ett internationellt forum med fokus på framtidens hållbara transporter på räls.

Branschorganisationen Swedtrain och Stockholmsmässan har inlett ett samarbete och kommer tillsammans att arrangera en ny mötesplats, med konferens och utställning, för järnväg 2023. Det blir en internationell mötesplats för framtidens transporter av gods samt persontrafik på järnväg. Tillsammans med de viktigaste aktörerna på marknaden kommer såväl internationella som svenska utställare och besökare att kunna ta del av nyheter inom infrastruktur för rälsbunden trafik, logistik, transporter, teknik, digitalisering, hållbarhet och kompetensfrågor.

Mötesplatsen, som ännu inte fått sitt namn, är ett återkommande event och premiären är planerad till april 2023 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

”Vi är väldigt glada och hedrade över att ha fått Swedtrains förtroende och vi kommer nu gemensamt lägga stor kraft och energi på att skapa en helt ny internationell arena för branschen att mötas på, med start i april 2023”, säger Magnus Eriksson, Affärsområdeschef B2B Events, Stockholmsmässan.

”Branschen har efterfrågat en stark mötesplats för järnvägen där framtidens viktigaste transportfrågor för att möta klimatkrisen kan diskuteras och lösas med hjälp av teknik. Vi är nu glada över att ha ingått ett samarbete med Stockholmsmässan för att gemensamt utveckla framtidens mötesplats.”, säger Gabriel Modéus, Generalsekreterare, Swedtrain.

Björn Asplund, ordförande i Swedtrain avslutar ”Samarbetet med Stockholmsmässan känns helt rätt i tiden nu när Sverige rekordinvesterar i järnväg och infrastruktur. Vi vill ta tillvara på kraften och tillväxten i branschen och skapa en ny mötesplats för hela järnvägsbranschen.”

Om Stockholmsmässan

Stockholmsmässan är Nordens största mötesplats med ett 70-tal branschledande mässor, hundratals nationella och internationella kongresser, konferenser och events per år. Mäss- och kongressanläggning är certifierade enligt ISO 20121 – hållbarhet vid evenemang och är den till ytan största med sina 70 000 kvm utställningsyta. Läs mer www.stockholmsmassan.se

Om Swedtrain

Swedtrain är branschorganisationen för industrin och lärosätena som levererar lösningarna för framtidens järnväg. Vi arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling av järnvägsindustrin där våra medlemmar bidrar med innovation, kompetens och teknik i framkant. Läs mer på swedtrain.org.

Fakta Swedtrain

  • Swedtrains fullständiga namn är Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier
  • 24 medlemmar – samlar företagen från industrin så väl som lärosätena.
  • Grundades 1993 för att samla branschen.

Kontakt:

Magnus, Eriksson, Affärsområdeschef B2B Events, Stockholmsmässan, 070-789 43 30, magnus.eriksson@stockholmsmassan.se
Gabriel Modéus, Generalsekreterare, Swedtrain, 072-571 99 93, swedtrain@tebab.com

Foto: @Alstom/Kasper Dudzig