Tredje året med Swedtrains praktikprogram

Nu drar vi äntligen igång den tredje sommaren med Swedtrains praktikprogram. Efter ett svårt urvalsarbete presenterar vi nu de sex studenter som under sommaren kommer att få arbeta på praktikprogrammets företag Atkins, Alstom, Euromaint, Sweco, Twindej och WSP.

I år mottog Swedtrain rekordmånga lovande och intressanta ansökningar från studenter runt om i Sverige som vill göra sin praktik i en bransch som bidrar till att lösa klimatkrisen. Medarrangörerna hade därför inget enkelt jobb vid rekryteringen men nu är vi glada att få presentera årets praktikanter. De sex studenterna som blev utvalda för årets praktikprogram studerar på KTH och Lunds universitet och är Siri Norling, Stella Sirén, Muzaffer Arpacik, Carl Arbegard, Gaston William Holmström och Sahal Sahal.

”Tack vare en god samverkan mellan företag och universitet kan vi arrangera en tredje omgång av vårt praktikprogram. Det är glädjande att se hur programmet har växt och att antalet ansökningar blivit allt fler för varje år sedan vi startade 2019” säger Björn Asplund, ordförande i Swedtrain. Björn fortsätter
”Detta är ett sätt för oss att försöka råda bot på kompetensbristen och locka fler unga till järnvägsbranschen.”

Årets tema är hur vi kan öka Järnvägens attraktionskraft för resenärerna. Detta är grunden för den gemensamma projektuppgiften som praktikanterna får arbeta med under sommaren. Studenterna ska få undersöka och titta på kreativa lösningar kopplat till klimatfrågan och digitalisering.

”Det ska bli spännande att se hur digitaliseringen ser ut och hur det har påverkat industrin. Tåg är något som de flesta har ett förhållande till vilket innebär att branschen kommer i kontakt med människor i olika socioekonomiska situationer. Det skulle vara väldigt intressant att se hur datan kan användas för industrin och resenären” säger Sahal Sahal, praktikant i Swedtrains praktikprogram 2021.