Nästa steg för tågbranschen

Under Swedtrains praktikprogram 2021 delades de sex studenterna upp i två projektgrupper. Idag får vi läsa vad tre av dem, Gaston Holmström Praesto, Sahal Sahal och Stella Sirén, tänkt och kommit fram till på hur järnvägens attraktionskraft kan förbättras, med förslag kring kompetensförsörjning och digitalisering.

Att föryngra tågindustrin

De menar att ett av huvudmålen för järnvägsbranschen tveklöst bör vara kompetensförsörjningen.

Idag står många företag inför stora utmaningar vad gäller ett kommande generationsskifte. Värdefull kompetens kan komma att försvinna när ingenjörer, mekaniker med flera går i pension. Det är därför av stor vikt, menar de, att järnvägsbranschen prioriterar kompetensförsörjningen.

Gaston menar att det finns mängder av sätt för industrin att nå ut till unga och marknadsföra sina företag.

– Genom att ingå i tidiga introduktionskurser på fordons- och maskinteknikprogrammen eller genom att sponsra studentevent kan tågbranschen synas mer. Genom att investera resurser i att synas på skolorna, kan branschen få mer tid att prata med studenter, diskutera Sveriges järnväg och berätta om möjligheterna den står inför. Man kan också, säger han, utnyttja influencers i större utsträckning än vad man gör idag för att påverka ungas inställning till järnvägen.

Den största insikten som projektgruppen tog med sig från sin sommar på Swedtrains praktikprogram, var att järnvägsindustrin är uppbyggd av många olika företag och branscher. Politik, IT, komponentutveckling, samhällsbyggnad, industrioptimering, ekonomi, upphandlingar etc. är alla delar som vid första anblick inte syns när man tänker på Sveriges järnväg.

– Det är viktigt tycker vi, att unga känner att de har en plats i industrin! Unga idag vill arbeta med frågor som påverkar samhället de lever i, och vi ser att järnvägen är ett perfekt område för det ändamålet, säger Sahal.

– Att bidra till en bättre infrastruktur, ett bättre transportnät, påverka samhället och dessutom rädda miljön är en säljpitch som unga kommer ha svårt att motstå, säger Stella.

Optimering genom digitalisering

En viktig resurs i utveckling av digitala lösningar menar de är data. Mycket av den data som finns i dagsläget är uppbundet hos företag som använder den till att utveckla sina egna produkter. De menar att detta skapar en problematik eftersom företagen som har tillgång till datan är de enda som kan utveckla digitala verktyg som till exempel möjliggör prediktivt underhåll.

– För att påskynda digitaliseringen föreslår vi att introducera en marknad där aktörer motiveras till att dela med sig av sin data, säger Gaston.

Hur får vi folk att välja tåg framför andra alternativ?

För att få resenärer att välja tåg framför andra alternativ lyfte de fram tre arbetsområden; tidseffektivitet, smidighet och kvalité. Tidseffektivitet syftar på att få bort stämpeln att tåg “alltid är försenade” eller att “man vet aldrig när det kommer”. För att förbättra detta vill praktikanterna se ett utökat arbete med bland annat tillståndsbaserat underhåll, men också med olika dörr-till-dörr-lösningar för att göra hela resan smidig och angenäm. Det finns lösningar i dagsläget så som billiga regionaltåg, lokaltrafik, elsparkcyklar och taxi men problemet är att det inte finns ett sammanhängande system där hela resan både planeras och betalas.

– Som lösning på dörr-till-dörr problematiken föreslår vi ett samarbete mellan olika företag där hela resan, från dörr till dörr, ska kunna planeras och betalas i en enda app. Konceptet handlar om att minska antalet hinder för att fler ska välja tåget, förklarar Sahal.

– För att stärka konkurrenskraften föreslår vi också att företag borde satsa på att göra nattåg till en hotellupplevelse för en mer högkvalitativ upplevelse för resenärer som annars hade valt ett annat transportsätt än tåg, avslutar Stella.

Ladda ned hela deras presentationen här