Swedtrains Praktikprogram 2022 – vill ni vara med?

Under några år har Swedtrains medlemmar anordnat ett mycket uppskattat praktikprogram och efter att nyligen avslutat årets praktikprogram är det dags att starta arbetet med praktikprogrammet 2022.

Vill ni vara med i Swedtrains praktikprogram 2022?

Planen är att vi, som tidigare, arrangerar programmet under sommaren 2022. Men de exakta veckorna och utformningen av programmet bestämmer de medverkande företagen gemensamt. Efter årets program och utvärderingen av det har vi flera idéer på hur vi tillsammans kan ta det ännu ett steg framåt.

Kontakta oss på swedtrain@tebab.com senast torsdag den 29/10 med att ni vill vara med och vem som ska vara kontaktperson.

Vår ambition är att sätta igång arbetet så snart som möjligt och ha annonsen ute för studenter under julledigheten.

Vad är Swedtrains praktikprogram?

Under några veckor får en grupp studenter möjlighet att arbeta på några medlemsföretag (kostnaden för studenterna delas av företagen). I programmet 2021 deltog Alstom, Atkins, Euromaint, SWECO, Twindej och WSP. Eftersom studenterna arbetar på alla företagen får de en unik inblick i flera olika delar av järnvägsbranschen.

Under veckorna har de möjlighet att ge input till företagen som är med, delta i workshops och de senaste åren har de haft någon huvuduppgift att lösa tillsammans.

Även ni som inte finns i Mälardalen, där det hittills blivit mycket fokus, får väldigt gärna vara med. Om det finns flera på andra orter har vi även diskuterat möjligheten att kanske ha grupper på olika platser som ses vid något eller några tillfällen.

För er som företag är detta:

  • En möjlighet att aktivt bidra till att framtidssäkra kompetensbehovet i järnvägsbranschen och möta studenter som är på väg ut i arbetslivet. Kanske hittar ni er nästa kollega bland dem?
  • En möjlighet att få input från unga studenter i frågor ni vill ha nya synsätt på.
  • En möjlighet att nätverka med andra företag som deltar i programmet.

Hör även gärna av er till oss på kansliet om ni har några frågor.