Så ökar vi attraktionskraften för Järnvägsbranschen

I årets praktikprogram hos Swedtrain fick tre av programmets sex praktikanter, Carl Arbegard, Muzaffer Arpacik och Siri Norling uppgiften att undersöka hur man kan öka attraktionskraften för järnvägsbranschen. Resultatet består av nya idéer och möjliga lösningar för en konkurrenskraftig framtid med fokus på att locka fler resenärer.

Praktikanterna valde tre fokusområden som de anser skulle kunna öka attraktionskraften; digitaliserat underhåll, en nationell app och ökad trivsel ombord.

Behov av ett samlat biljettsystem

Det finns ett behov, menar de, av ett samlat nationellt biljettsystem för försäljning av tågbiljetter. Problematiken framgår i Statens offentliga utredningar, där man har kunnat konstatera att utvecklingen av alla separata biljetthanteringssystem kostat många miljoner kronor men samtidigt inte genererat någon extra resenärsnytta.

– Att istället göra tredjepartsförsäljning av biljetter möjlig från Sveriges alla operatörer skulle kunna ge fler reseerbjudanden och en ökad flexibilitet för resenären, så som att integrera flera transportslag i samma tjänst, säger Siri.

– Med en gemensam mobilitetstjänst för olika transportslag skulle man också kunna integrera en kartfunktion över stora stationer med mat, butiker och service för att underlätta för resenären. Vi tror också att resenären skulle uppskatta att se olika besöksmål på en destination med en tillhörande reseplanerare. För att enkelt ta sig till och från stationen föreslår vi också cykel- och bilpooler i anslutning till stationen, så man enkelt kan ta sig vidare från tåget, förklarar hon.

Blickar mot Europa

Under praktiken har studenterna besökt flera depåer runtom i Sverige och sett potentialen med en digitaliserad järnväg och underhåll. För att hitta alternativa lösningar har de bland annat kastat ett öga mot vårt grannland Finland.

– Vi har kollat på ett flertal produkter och tekniska innovationer som kan användas till förebyggande underhåll och öka punktligheten samt tillgängligheten på järnvägen. En av de tekniska innovationerna är, VEMS, Vehicle Equipment Measurement System som är utvecklat av Siemens. Lösningen kan uppdatera och informera live från fordonet om infrastrukturens skick, förklarar Carl.

– Förebyggande underhåll av spår och fordon är viktigt för att kunna öka tillgängligheten och punktligheten i Sverige. Det är tyvärr kanske inte så konstigt att människor associerar tåg till förseningar och signalfel. Att arbeta med förebyggande underhåll är en viktig faktor i att få bättre punktlighet, förklarar Muzaffer

För att locka fler resenärer till tågen behöver branschen i större utsträckning tillgodose resenärernas behov, säger Siri.

– Genom att göra tågen mer tilltalande och modern i sin design så skapar man en attraktiv resandemiljö. Från en undersökning vi tittat på om vad resenärerna prioriterar ombord är trygghet, komfort och en fräsch miljö viktigt. I rapporten har man även tagit inspiration från andra branscher för att se hur de har tillgodosett resenärsbehoven. Till skillnad från andra transportslag kan man i ett tåg röra sig fritt ombord och dra fördel av att man inte behöver viktoptimera inredning i samma utsträckning.

Praktikanterna skickar med ytterligare några idéer:

  • Jobba mer med ljus- och ljuddesign för att öka känslan av trygghet, kan “moodlight” implementeras?
  • Sittplatser som kan ställas i fler lägen och ändras efter tågets färdriktning.
  • Säten som skapar en personlig sfär samt att erbjuda fler enskilda säten mot betalning.
  • Ett bredare matutbud som ökar vinsten för operatörerna då många handlar innan resan.
  • Satsa på 5G för en stabil internetuppkoppling.