”Sveriges häftigaste och viktigaste industri”

Studenten Gaston W. Holmström deltog i Swedtrains praktikprogram 2021 som en av sex praktikanter. Gaston studerar spårfordonsteknik på KTH och sitter i skrivande stund med sitt examensarbete för att slutföra civilingenjörsutbildningen.

Varför sökte du till praktikprogrammet?

Jag sökte till praktikprogrammet för att bättre lära känna branschen jag varit intresserad av så länge. Jag ville träffa människorna som byggt vår järnvägsindustri de senaste decennierna, de som kommer jobba med att förbättra den i framtiden och självklart lära känna likasinnade ungdomar som också sökt programmet.

Berätta om din tid som praktikant.

På praktikprogrammet har vi fått upptäcka industrins mindre kännbara förkämpar och verkligen fått en djupdykning i hur allting fungerar och hänger ihop bakom kulisserna. Då ett projekt kan vara i flertal decennier, krävs det precision, kompetens och mängder av engagerade arbetare. Genom studiebesök och föreläsningar på sex vitt skilda företag har en bild långsamt formats om vad alla bidrar med, vilka utmaningar de står inför och hur de vill jobba med att uppgradera järnvägen och i sin tur samhället.

Många nya vänskaper

Vad var det bästa med praktikprogrammet?

Förutom alla nya vänskaper jag format med mina praktikkollegor så har all ny kunskap varit otroligt värdefull. Som spårfordonstekniker hade jag redan lärt mig mycket om matematiken och fysiken bakom tågen, men kanske inte konkret fått se hur komplex, bred och konkurrenskraftig industrin faktiskt är i Sverige och Europa. Jag känner mig inte bara väldigt välkommen till branschen efter denna sommar, utan också mer redo än någonsin att själv bidra till industrin.

Vad tycker du har varit mest spännande och oväntat med järnvägsbranschen?

Det mest oväntade var hur mycket som faktiskt pågår i Sverige just nu! På varje företag presenterades det projekt som i skrivande stund kommer förändra vardagen för miljontals människor. Samtliga arbeten tar lång tid och går ofta under radarn på svenska folket, men vi har fått se vad som händer, vad de vill åstadkomma och hur förändringarna kommer påverka våra egna liv. Det har varit otroligt spännande och ibland nästan pirrigt att se.

Och slutligen, varför ska andra söka till praktikprogrammet kommande sommar?

Sök till praktikprogrammet om du vill lära dig mer om Sveriges häftigaste och viktigaste industri. Mitt intresse för järnvägen fanns sedan innan, men jag såg hur samma intresse formades och spred sig i resten av gruppen. Praktikprogrammet är fenomenalt planerat och väldigt roligt att delta i. Jag kan inte föreställa mig ett bättre sommarjobb än detta!