En bransch som rymmer många olika kunskapsområden

En av praktikanterna från Swedtrains praktikprogram 2021 heter Siri Norling och går Samhällsbyggnad på KTH. Siri är ursprungligen från Falun, men lämnade Falun för plugg i Stockholm. Under hösten påbörjade hon en master i Transport och geoinformatik.

Siri, berätta varför du valde att söka till årets praktikprogram!

– Jag har alltid fascinerats över hur resandet påverkar våra samhällen och hur man kan påverka människor att välja andra transportmedel. På så sätt tycker jag järnvägen är häftig ur aspekten att den transporterar många människor och samtidigt är ett mer miljövänligt val. Jag valde att söka till Swedtrains praktikprogram för att få lära mig mer om de utmaningar och möjligheter som finns i branschen. Innan praktikprogrammet var min kunskap om järnvägen liten och jag såg fram emot att få en större helhetsbild över hur allt hänger ihop.

Varierade dagar

– Tiden hos Swedtrain har varit otroligt givande och lärorik. Dagarna har varit väldigt varierade med besök på depåer och kontor, blandat med hemmaarbete. Vi har fått bekanta oss med allt från digitalisering och upphandlingar till höghastighetståg och lean-produktion.

Vad var det bästa med praktikprogrammet?

– Det bästa var att vi fick komma ut och se hur man jobbar mer ”hands-on”. I skolan lär vi oss mycket teori men får sällan se hur det ser ut i verkligheten. Det var därför häftigt att få vara ute i depåer och se hur man jobbar mer praktiskt.

Tidigare erfarenhet spelar ingen roll

– Något jag inte visste innan men tar med mig efter denna sommar är hur bred tågbranschen är och hur många olika kompetenser som platsar i den.

– Jag vill verkligen uppmuntra fler att söka detta otroligt roliga praktikprogram då det ger en unik möjlighet att få en inblick i hur man jobbar med tåg på olika sätt, allt från långsiktig till daglig planering. Tidigare erfarenhet av järnväg eller inte spelar ingen roll, branschen rymmer många olika kunskapsområden.

Är du intresserad av att söka programmet nästa år? Skriv upp dig här så får du information när annonsen kommer ut.