PROSE ny medlem i Swedtrain

Swedtrain välkomnar PROSE AB som ny medlem hos oss. PROSE är ett internationellt och personalägt konsultföretag som startades 1982 och arbetar uteslutande med spårvägsfordon. Vi fick en kort pratstund med vd Signe Molin, som berättade lite mer om verksamheten i Sverige.

Hur skulle ni beskriva ert företag?

– PROSE är ett teknikkonsultföretag specialiserat på spårburna fordon. Vår kunskap sträcker sig över ett fordons hela livscykel. Vi är ett företag som levererar nyckelfärdiga lösningar, till fast pris och utlovad leveranstid eller resurskonsulter på löpande räkning, förklarar Signe Molin.

Vad erbjuder ni era kunder?

– Vi är ett konsultbolag som dels erbjuder specialisttjänster inom samtliga områden som berör spårvägsfordon, dels fastprisuppdrag och egenutveckling av t ex boggier. Vi levererar specialister inom flera områden som projektledning, mekanisk och elektrisk konstruktion, elektronik, mjuk-/hårdvara, signal, FEM, RAM; broms, säkerhet, homologering och teknisk dokumentation.

Vad är det som gjort att ni sökt medlemskap i Swedtrain?

– Järnvägsbranschen går en spännande tid till mötes. Anläggning och fordon ska upprustas och utvecklas. Vi har som mål att med vår kunskap och erfarenhet om fordon bidra till att upprustning och utveckling sker på ett optimalt sätt, tillsammans med våra kunder och kollegor, avslutar Signe.