Vysus group ny medlem i Swedtrain

Swedtrain välkomnar Vysus Sweden AB som ny medlem hos oss. Vysus Group är ett konsultföretag som i november 2020 bildades från den tidigare energidivisionen i Lloyd's Register Group.

Vi fick en kort pratstund med Rafael Rahman, Head of Transportation/Railway Sweden, Vysus Group, som berättade lite mer om verksamheten i Sverige.

Berätta om Vysus Group och vad ni gör!

Vysus Group har idag drygt 650 anställda i över 20 länder. Vi erbjuder tjänster inom asset management, projektledning, riskhantering, samhällssäkerhet, energisystem och järnväg (infrastruktur, signalsystem och järnvägsfordon). Bland våra kunder inom järnvägssektorn återfinns framförallt infrastrukturägare, järnvägsoperatörer, leverantörer samt myndigheter inom Norden. Vysus Group har även ett aktivt samarbete med myndigheter som samverkar i totalförsvarsplaneringsfrågor. Detta för att tillsammans utveckla transportövergripande strukturer och arbetssätt för krisberedskap och planering för höjd beredskap inom transportområdet, säger Rafael.

Vad är det som gjort att ni sökt medlemskap i Swedtrain?

Järnvägsbranschen står idag inför stora utmaningar som kommer att kräva en gemensam kraftsamling. Vi tror att Swedtrain utgör en lämplig plattform för att tillsammans kunna driva utvecklingen framåt, avslutar han.

Varmt välkomna till Swedtrain, Vysus Group!