Vad tycker du om förslaget till nationell plan?

Idag skickades utkastet på Swedtrains remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 ut till alla medlemmar för synpunkter och förslag.

När vi tar fram ståndpunkter och remissvar involverar vi de främsta experterna vi känner – våra medlemmar och vårt stora nätverk av experter på företagen. Syftet med detta är att ge alla en chans att lägga till, ändra och förbättra synpunkterna vi framför, för det är just så – genom att använda nätverkets samlade kompetens – som vi säkerställer att synpunkterna blir välförankrade och att bra exempel och viktiga frågeställningar tas upp.

Vi hoppas därför att många av er medlemmar nu tar chansen att ge oss feedback på utkastet till remissvar. Sista dag att kommentera är den 3 februari. Tillhör du en medlemsorganisation men saknar utkastet? Hör av dig till kansliet så hjälper vi dig.