RosholmDell ny medlem i Swedtrain

Swedtrain välkomnar RosholmDell som nya medlemmar hos oss. RosholmDell är en affärsjuridisk advokatbyrå som bland annat specialiserat sig inom järnväg och kollektivtrafik. I ett kort samtal berättar VD Jonas Axelson mer om verksamheten.

Vilka är RosholmDell och vad erbjuder ni för tjänster?

– RosholmDell är en affärsjuridisk advokatbyrå som levererar det vi kallar för ”Användbar Juridik” vilket innebär att vår rådgivning ska vara den bästa kunden kan få, att våra produkter ska vara effektiva och anpassade för mottagaren och göra kundens vardag enklare. Genom att vara snabba och kompromisslöst kund- och produktfokuserade hjälper vi våra kunder till framgångar, säger Jonas.

Hur skulle ni beskriva ert företag?

– Vi är en av få advokatbyråer i Sverige med djup specialisering inom järnväg och kollektivtrafik. Vi har agerat rådgivare i många upphandlingar av tågtrafik, och leverans av tåg. Utöver rådgivning kring offentlig upphandling bistår vi våra kunder vid bland annat köp, hyra, finansiering och leasing av lok, motorvagnar och godsvagnar, vid infrastrukturprojekt samt med diverse löpande driftsfrågor. Vi hjälper även våra kunder med högkvalitativ rådgivning inom annan typ av affärsjuridik exempelvis arbetsrätt, företagsöverlåtelser, compliance och tvistelösning, fortsätter han.

Vad är det som gjort att ni sökt medlemskap i Swedtrain?

– Med de utmaningar och möjligheter som järnvägsbranschen står inför tycker vi att det är viktigt med en stark organisation och ett starkt och brett nätverk på området, vilket vi ser fram mot att vara en del av. Samtidigt som medlemskapet kan bredda vår branschkunskap kan vi också bidra med vår kompetens på området. Vi är mycket glada över att kunna vara medlemmar i Swedtrain. Vi vet att branschen och aktörerna inom den kommer att spela en mycket viktig roll för möjliggörandet av hållbart resande. Det tycker vi är viktigt och spännande att kunna vara med och bidra till, avslutar Jonas.

Varmt välkomna till Swedtrain, RosholmDell Advokatbyrå!