Studiebesök i Faiveley Transports fabrik & öppet styrelsemöte

Den 10 mars var vi inbjudna till Faiveley Transport i Landskrona för ett öppet styrelsemöte och ett besök i deras fabrik. Här utvecklar, konstruerar och tillverkar Faiveley blockbromsar och andra bromskomponenter för världsmarknaden samt gör underhåll och reparationer på bromssystem, strömavtagare, olika komponenter för dörrsystem och luftkonditionering samt koppel.

Dagen började med ett öppet styrelsemöte dit alla Swedtrains medlemmar var inbjudna att vara med, ge synpunkter och påverka föreningen. Det var också ett bra tillfälle att dela vad som är på gång i Järnvägsbranschen. Under dagen deltog medlemmar från företagen Alstom, Atkins, OMT Management, Siemens, Sweco, Voith och WSP. Efter den gemensamma lunchen fick deltagarna mer information om Faiveley- och Wabteckoncernen vars historia kan spåras tillbaka till personerna Thomas Edison, Louis Faiveley och George Westinghouse. Koncernen har en stor produktportfölj för den globala järnvägsindustrin, såsom fraktlok, digitala lösningar, Service och en mängd olika system och komponenter för både gods- och persontåg.

Till eftermiddagen var det dags för ett efterlängtat besök i Faiveleys fabrik, här utvecklar och tillverkar företaget ett hundratal versioner av sina bromsprodukter för världsmarknaden, ofta i små serier enligt kundkrav. De erbjuder också service med felsökning, reparation och underhåll av en stor mängd av Wabtecs produkter på den nordiska marknaden- från bromsar till koppel.

Tack till alla som deltog och stort tack till Johan Malm med team som bjöd in oss på ett intressant besök i Landskrona.