Introduktion till SCIP-databasen med Railify

I veckan bjöd vi in till en digital SCIP-kurs tillsammans med medlemsföretaget Railify. I seminariet introducerade kursledarna Barbro Rosenberg, hållbarhetskonsult och Aleksandar Kolev, Senior hållbarhetskonsult, deltagarna för SCIP-databasen.

Sedan början av 2021 har företag som sätter produkter på den europeiska marknaden rapporteringsplikt till SCIP-databasen, det gäller produkter som kan innehålla SVHC-ämnen som finns med på REACH kandidatförteckning. Huvudmålet med databasen är att minska antalet miljö- och hälsofarliga ämnen helt och hållet i den cirkulära materialomställningen.

Under mötet bidrog de pålästa deltagarna med flera intressanta frågor kring regelverket som ibland kan vara svårt att förstå sig på. Flera av dessa frågor lyfte Railify under seminariet med hjälp av ett pedagogiskt quiz, till exempel hur man skiljer artiklar från komplexa objekt samt hur man arbetar för att gruppera produkterna vid registrering i databasen. Barbro och Aleksandar diskuterade även hur man genom att arbeta med Ecodesign kan förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Barbro avslutar med att uppmana till att tänka strategiskt och arbeta proaktivt för att underlätta ecodesign-arbetet.

Tack säger vi på Swedtrain till Barbro och Aleksandar på Railify för att ni ville vara med!