Artex AB ny medlem i Swedtrain

Swedtrain välkomnar Artex AB som ny medlem. Artex grundades redan 1928 och har en historia inom industrisömnad. Idag har de ett ingenjörsteam som arbetar tillsammans med prototyptillverkare och textilhantverkare. I ett kort samtal berättar ägaren Björn Samenius mer om verksamheten.

Berätta lite om Artex och vad ni gör för järnvägsbranschen!

-Artex designar, designar om, tillverkar, renoverar och uppgraderar tåginredning såsom säten och sovkupéer, ofta vid så kallad mid-term-refurbishment. I praktiken innebär det att med utgångspunkt i befintlig stol eller bädd, renovera dem så att de blir likvärdiga med ny. Till en mycket lägre kostnad för plånbok och miljö. För eftermarknaden gör vi sätesöverdrag och andra interiörkomponenter.

Björn berättar att när du renoverar ett tåg med 10 000 platser med Artex renoveringskompetens sparar du cirka 8 miljoner euro och 600 ton CO2eq jämfört med att göra nya inköp.

Artex representerar även det spansk/franska bolaget Compin FAINSA som producerar nya stolar och annan inredning till tåg.

– Anläggningarna finns i Sverige och Lettland med en personalstyrka om cirka 300 personer. Bolaget är certifierat enligt ISO-14001 och 9001.

Vad är det som gjort att ni sökt medlemskap i Swedtrain?

– Artex orsak att gå med i föreningen grundar sig främst i Swedtrains uttalade ambition att bidra med innovation och nå uppsatta klimatmål. Det rimmar väl med Artex ambition. Genom att på ett innovativt sätt renovera tågens inredning – i stället för att köpa ny – bidrar Artex till mindre kostnader för tågägarna såväl som att spara stora mängder koldioxidekvivalenter. Det är ett konkret arbete för att nå klimatmålen. Årligen renoveras cirka 20 000 tågstolar i Artex fabriker, avslutar han.

Varmt välkomna till Swedtrain, Artex!