STHK ny medlem i Swedtrain

Swedtrain välkomnar STHK som ny medlem. STHK är ett konsultföretag grundat 2009 som bidrar med kompetens inom allt från strategiska beslut till tillsättning av projektteam och genomförande.

I samband med att STHK blev medlemmar i Swedtrain berättade en av grundarna och numera styrelseordförande, John Adolfsson mer för oss om medlemskapet och företaget.

Hur skulle ni beskriva ert företag och hur startade allt?

-STHK är i dag ett konsultföretag med över 30 konsulter som stöttar våra kunder genom hela järnvägssystemets livscykel. Våra konsulter är seniora med lång erfarenhet inom järnväg, signalsystem och fordon, säger John.

Vi grundades 2009 och började verka inom signalsystem som en reaktion på de långsamma och komplicerade godkännande- och implementeringsprocesserna för ERTMS-utrullningen i Sverige. Inom detta område är vi nu ledande i Sverige. Med tiden har vi breddat oss och bidrar nu med kompetens inom många fler områden på marken och i fordonen som exempelvis fordonskunskap och introduktion av system inom järnväg och kollektivtrafik.

Vad gör ni för era kunder?

-Våra kunder är allt från systemleverantörer till operatörer, fordonsägare och myndigheter. Vi tillför kompetens inom projektledning, säkerhet, test, utbildning, idrifttagning, mänskliga faktorn med flera områden inom kundsegmenten kollektivtrafik, infrastruktur och fordonsägare, fortsätter han.

Vad är det som gjort att ni sökt medlemskap i Swedtrain?

-Swedtrain samlar branschen och dess intressanta aktörer. Här är vi övertygade om att vi både kan lära oss mycket och bidra med vårt perspektiv. Vi tycker att det är viktigt att branschen förenas och samverkar kring vårt mål för att skapa en attraktiv järnväg, säger han avslutande.

Varmt välkomna till Swedtrain, STHK!