Debattartikel – Vem ska ta ansvar för järnvägens föråldrade signalsystem?

Idag skriver Swedtrain i Altinget med anledning av den stora felprioriteringen att mer än halvera finansieringen av ERTMS i Nationell plan.

I Altinget tar vi upp att även om det är positivt med många nya järnvägsprojekt så gör Regeringen stora och felaktiga nerprioriteringar av det för järnvägen viktiga signalsystemet ERTMS, vilket digitaliserar järnvägen och kan ge ökad kapacitet på befintliga banor. Det är även något som Trafikverket har avrått ifrån i sitt förslag till nationell plan när de skriver att ”En ännu långsammare utbyggnadstakt än den som nu föreslås skulle innebära stora problem att upprätthålla ett robust järnvägssystem eftersom den befintliga signalanläggningen är gammal och sliten, och eftersom ERTMS är en förutsättning för många planerade investeringar.”

Hur har Regeringen tänkt sig att ett föråldrat signalsystemet ska kunna underhållas och vem tar ansvar för det?

Läs hela debattartikeln på Altinget.