Nordic Transportation Advisory ny medlem i Swedtrain

Swedtrain välkomnar Nordic Transportation Advisory som ny medlem. I samband med medlemsskapet fick vi en pratstund med Henric Landell, Senior Project Manager and Advisor.

Berätta om Nordic Transportation Advisory och lite om vad ni kan erbjuda era kunder!

– NTA är ett konsult- och rådgivningsföretag som främjar hållbart resande och järnvägens konkurrenskraft. Vi är verksamma inom järnvägssektorn och vår tyngdpunkt ligger inom spårfordon och trafik. Jag skulle säga att vår styrka är kombinationen av teknisk detaljkunskap och helhetssyn i form av projekt- och programledning.

Vi har mångårig erfarenhet inom teknikområden kombinerat med projektledning av stora komplexa projekt. Våra rådgivare brinner för järnvägssektorn där vi genomför våra uppdrag med passion för en hållbar morgondag!

Vad är det som gjort att ni sökt medlemskap i Swedtrain?

– Anledningen till att NTA har valt att vara med i Swedtrain är att vi tycker det är en bra möjlighet att påverka järnvägssektorn. Vi har ett långsiktigt perspektiv och vill förbättra branschen samt bidra till att göra den än mer konkurrenskraftig jämfört med andra transportslag. Vi brinner för hållbara transporter och järnvägen som transportslag. En av de viktigaste frågorna från vårt perspektiv är kompetensförsörjningen i branschen. Vi ser Swedtrain som en plattform där vi tillsammans kan verka för att öka intresset för järnvägsbranschen bland dagens unga och nya kollegor från andra branscher.

Varmt välkomna till Swedtrain, Nordic Transportation Advisory!