Kallelse till Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier (SWEDTRAIN) extra årsmöte

Tisdagen den 8 november kl.10:00 kallas du som medlem till ett extra årsmöte för fastställande beslut om nya stadgar samt beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems- och serviceavgifter för 2023.

Folder med dagordning och handlingar har skickats ut och kan också erhållas av kansliet.

Det extra årsmötet följs av en presentation av nya medlemmar. Efter lunch har vi en workshop tillsammans med Trafikverkets avdelning för Forskning och Innovation. Vi avslutar självklart med ett mingel! Anmälan till workshop och mingel sker på samma länk. 

Praktiskt information

När: tisdag 8 november kl. 10:00
Var: Teknikföretagens branschgrupper, Storgatan 5, Stockholm