Hur blir man egentligen en vinnande anbudsgivare i offentliga upphandlingar?

Hur blir man egentligen en vinnande anbudsgivare i offentliga upphandlingar? Det svarade vår medlem RosholmDell Advokatbyrå på under ett digitalt seminarium dit alla Swedtrains medlemmar var inbjudna.

Från RosholmDell Advokatbyrå deltog Martin Dell, Advokat och delägare som har 20 års erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning med starkt fokus på offentlig upphandling samt järnväg och kollektivtrafik. Med på presentationen var också Christian Nilsson, Biträdande jurist, som framför allt är specialist på ramavtalsupphandlingar, och de utmaningar som kan uppstå – dels vid ramavtalsupphandlingarna, dels vid de många avropen från ramavtalen. Tillsammans skapar därför deras erfarenheter en mix som täcker in samtliga aspekter av en offentlig affär.

Att delta i upphandlingar är ofta komplext och kräver ett brett spektrum av kompetens. Det är inte heller ovanligt att offentliga upphandlingar överprövas av anbudsgivare.

Med rätt kunskap om att utforma ett vinnande anbud finns en god möjlighet att göra fler och bättre affärer. Nytillkommen lagstiftning och domstolspraxis innebär även att anbudsgivare behöver agera mer aktivt under en anbudsprocess samt i samband med en eventuell överprövning.

Under seminariet gick de igenom hur upphandlingsdokument kan förstås och hur ett vinnande anbud bör utformas. De delade också med sig av vilka möjligheter som finns till dialog mellan leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter. Slutligen diskuterade de hur anbudsprocessen ska hanteras för att inte omöjliggöra överprövningar.

Tack Martin och Christian för många handfasta tips!