Unga spanar – öka attraktionskraften

På Swedtrain Internship Program 2022 fick en grupp studenter under sommaren möjligheten att arbeta på sex av våra medlemsföretag Alstom, Euromaint, Faiveley, SWECO, Twindej och WSP.

Under programmet fick alla interns i uppdrag att titta på hur vi kan öka järnvägens attraktionskraft för resenärerna. I gruppen bestående av Matilda Rönkkö, Axel Nilsson, och Karin Lagrelius så valde de i sitt arbete att fokusera på hur en med hjälp av digitalisering kan förbättra tågens tillgänglighet och punktlighet. Åtgärder de föreslog var bland annat en ökad användning av AI, satellitinternet och standardiserat språk, så som ERTMS. Det här är deras projektvideo!

Är du student och vill veta mer om vårt internship? Anmäl dig till vår maillista!