Unga spanar om framtidens transporter

Under Järnvägsdagen var tre studenter som tidigare deltagit i Swedtrain Internship Program; Fredrika, Matilda och Josefin, inbjudna för att spana om framtidens transporter. Presentationen var ett uppskattat inslag i programmet och vi fick ett samtal med dem efteråt.

Berätta, vad pratade ni om under er presentation?

Vi fick möjligheten att prata om våra förväntningar på framtidens tåg och järnväg, och valde då att prata om vad som är viktigast för oss, nämligen att transporten sker så klimatsmart som möjligt, med biljetter som människor har råd med och bra förutsättningar för att kunna utnyttja tiden ombord på bästa sätt. Vi pratade om hur viktigt det är att basbehov som välfungerande internet på tågen uppfylls, att resenärerna har tydliga och bra rättigheter samt att hållbarhetstänket genomsyrar hela branschen, från tillverkning, drift och underhåll till administrativt arbete och optimerade godstransporter. Vi tror att det behövs fler tydliga och långsiktiga beslut från politikernas sida och att man behöver använda olika styrmedel för att fler ska kunna välja tåget. Vi hoppas att hela branschen fortsätter dra nytta av ny teknik och nya arbetssätt för att utvecklas samt fortsätta vara det hållbara valet, säger Fredrika.

Varför tror ni att er presentation har blivit så uppmärksammad?

Under vår sommar på Swedtrain Internship Program fick vi möjligheten att se en stor del av branschen. Vi träffade många personer med olika arbetsroller och fick därav en bred inblick i järnvägsbranschen. Vi tror att vår presentation blev uppmärksammad då vi således både har en inblick i branschen och samtidigt ser branschen utifrån, vilket gör att vi kan bidra med andra synvinklar. Det kan också bero på att vi representerar tre unga kvinnors perspektiv, tillägger Matilda.

Vilket tycker ni var det viktigaste medskicket till branschen från er?

Jag tror att ett av det viktigaste medskicket från oss var hur branschen ser på sig själva. Det är en industri som har varit med länge och därför tror jag att det är lätt hänt att människor ser branschen som väldigt traditionell, när det egentligen finns otroligt mycket ny teknik och nytänkande som dels används idag men som också väntar på att få användas. Om människor som arbetar inom järnvägsbranschen också har denna traditionella syn, så är det ju det som kommer speglas utåt. Vi pratade därför mycket om potential till att förändra detta traditionella synsätt genom att visa upp branschen på ett modernare sätt med mer självförtroende och dra nytta av den digitaliseringseran vi är i. Vi tror det skulle gynna branschen och inspirera framtida arbetskraft till att arbeta inom tåg och järnväg, avslutar Josefin.