Gabriel Modéus lämnar över som generalsekreterare

Efter drygt tre år som generalsekreterare i Swedtrain och närmare åtta år på Teknikföretagens Branschgrupper, där Swedtrain har sitt kansli, lämnar Gabriel Modéus under våren över stafettpinnen för att gå vidare till en ny tjänst. Han tillträdde i maj 2020 och under åren har Swedtrain gjort en stor utvecklingsresa och mer än fördubblat antalet medlemmar.

– Det har varit intressanta och roliga år i en mångsidig och viktig bransch. Jag ser tillbaka på några år där vi, styrelsen, kansliet och alla engagerade medlemmar, tillsammans har utvecklat Swedtrain, med betydande ökning av antalet medlemmar, fler aktiviteter och ett fantastiskt medlemsengagemang, säger Gabriel Modéus.

När Gabriel började 2020 inleddes ett arbete tillsammans med teamet, medlemmarna och styrelsen för att utveckla verksamheten. Här sattes tidigt fokus på ökat nätverkande, att engagera medlemmarna mer, att öka medlemsnyttan samt att kommunicera mer externt vad vi gör.

Arbetet har resulterat i mer än en fördubbling av antalet medlemmar och Swedtrain har, förutom att lyfta branschens viktiga frågor, under de senaste åren särskilt satsat på seminarier, konferenser och workshops med tillfällen att träffas. Några exempel på detta är seminariekonceptet Swedtrain Tech&Future som lyfter teknik och nya lösningar, branschtåget till Innotrans i Berlin och Train & Rail – vår nya storsatsning på en mötesplats för branschen och av branschen.

-Swedtrain har utvecklats både avseende innehåll och till antalet medlemmar under Gabriels tid som generalsekreterare. Många nya aktiviteter och samarbeten har startats upp som bidragit till föreningens syfte, nämligen det att stärka järnvägsindustrins och medlemsföretagens konkurrenskraft. När nu Gabriel väljer att gå vidare vill jag å styrelsens vägnar rikta ett stort tack till honom för hans driv och engagemang i föreningen, säger Swedtrains ordförande Björn Asplund.

– Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla er som jag fått träffa och arbeta med under åren på Swedtrain – styrelsen, medlemmar, samarbetspartners, myndighetsrepresentanter, politiker och inte minst mina kollegor på Teknikföretagens Branschgrupper. Många goda och intressanta möten har det blivit under åren. När jag om ett par månader lämnar över till en ny generalsekreterare vet jag att det är i en tid med många spännande aktiviteter på gång i en förening som växer i rekordfart. Tack till er alla för ert engagemang! Avslutar Gabriel Modéus.