Studiebesök och öppet styrelsemöte hos Vossloh!

Den 24 januari öppnade Vossloh Nordic Switch Systems AB upp dörrarna till sin fabrik i Ystad för ett studiebesök från Swedtrain, mötet kombinerades med ett öppet styrelsemöte.

Under 2023 planerar Swedtrain flera studiebesök hos medlemmar runt om i Sverige som kommer att kombineras med öppna styrelsemöten. Årets första möte gick av stapeln den 24 januari i Ystad hos Vossloh Nordic Switch Systems AB där det tillverkas spår- och växelkomponenter. Varje år transporterar de 6 000 ton material från Ystad till Örebro, där de sätter samman alla delar och levererar färdiga spår- och växelmoduler för att spara installationstid i spår.

Morgonen, som föranletts av en trevlig middag kvällen innan, inleddes med ett öppet styrelsemöte dit alla Swedtrains medlemmar var inbjudna att vara med, ge synpunkter och påverka föreningen. På dagens möte diskuterades en mängd frågor om hur föreningen så väl som järnvägsindustrin kan utvecklas.

Efter en gemensam lunch följde flera intressanta presentationer från dagens värd Vossloh Nordic Switch Systems AB om deras produktion i Sverige, deras arbete kring hållbarhet ur olika aspekter, att bygga en god företagskultur och att attrahera fler unga till branschen. Dagen avslutades självklart även med ett besök i Vosslohs verklighet, på fabriksgolvet!

Stort tack till Vossloh Nordic Switch Systems AB för en välordnad dag och tack till alla deltagare som var med.