MPA Måleriproduktion ny medlem i Swedtrain              

Swedtrain välkomnar MPA målproduktion AB som ny medlem i Swedtrain. Bolaget är verksamt inom industrimålning och fastighetsförvaltning. Anders Nylander, VD för MPA Måleriproduktion berättade mer för oss!

Bröderna Stefan och Anders Jansson startade MPA Måleriproduktion 1986. Bolaget är ett långsiktigt entreprenörsdrivet familjeföretag med en tillväxtstrategi där nu även delar av nästa generation är aktiva och delägare.

Vad gör ni för era kunder?

-MPA tillhandahåller ett flertal olika tjänster inom industrimålning och vi delar upp vår affär i 4 segment. Den första, Lego, innebär traditionell industrimålningsverksamhet till ett flertal kunder i egna anläggningar. Den andra, Factory in factory är en kundinbäddad verksamhet där vi bemannar, utför målningstjänster och oftast äger anläggningarna. Den tredje, Fordon (>95% tågrelaterat) innebär underhållsmålning, ommålning för nya operatörers design, garantireparationer på nya fordon åt OEM-företag, samt reparation och målning av transportvagnar. I vårt fjärde segment, Entreprenad, utför vi arbeten på exempelvis vattenkraftverk, pappers & massaindustri samt broar, säger Anders.

Vad är det som gjort att ni sökt medlemskap i Swedtrain?

-Vi är en välkänd och väletablerad aktör inom tågmålning med hundratals ommålade tåg genom åren men ser trots detta naturligtvis ett värde i att öka vårt nätverk av aktörer i branschen och kanske finna fler samverkansformer, avslutar Anders.

Varmt välkomna till Swedtrain, MPA Måleriproduktion!