Studiebesök och öppet styrelsemöte i Luleå

Den 23 maj var Swedtrains medlemmar välkomna på besök i Luleå för ett öppet styrelsemöte och studiebesök hos Duroc Rail, Luleå Tekniska Universitet och Predge.

På morgonen öppnade Duroc Rail upp dörrarna till sin hjulunderhållsverkstad på Svartön i Luleå och över kaffe och fralla presenterade vd Daniel Ericsson företagets verksamhet. I anslutningen fick gruppen en visning av verkstaden där Duroc bland annat underhåller och upparbetar hjulpar för kunder i hela Skandinavien.

Efter en gemensam lunch på trevliga Wibergsgården följde Swedtrains öppna styrelsemöte. På mötet, som alla medlemmar var inbjudna att delta på, gick vi bland annat igenom nytillkomna medlemmar samt diskuterade hur branschen och föreningen kan utvecklas.

Därpå följde flera presentationer av LTU där Veronica Jägare, biträdande verksamhetsledare, presenterade verksamheten på LTU och tillsammans med sina kollegor gav oss en visning av deras eMaintenance-lab, världens första internationella labb för e-underhåll där man kan testa en idé i praktiken innan den lanseras.

Med mycket inspiration körde vi vidare mot vårt sista stopp Predge som tillhandahåller analystjänster som predikterar återstående livslängd på komponenter och system. Under ett trevligt avslutande mingel fick vi dessutom en demopresentation av Aron Laurell Håkansson, Analytics developer på Predge.

Stort tack till samtliga företag som öppnade upp sina dörrar för oss, nu ser vi fram emot ytterligare två besök hos medlemsföretag framåt hösten!