Se vårt Almedalsseminarium!

Missade du vårt Almedalsseminarium om svenska infrastruktursatsningar i ett europeiskt perspektiv, i samarbete med JBS och Train & Rail? Nu kan du se hela filmen därifrån!

Den 30 juni bjöd Swedtrain, tillsammans med JBS (Järnvägsbranschens samarbetsforum) och Train & Rail in till seminarium i Almedalen. Under två timmar diskuterade vi industrins transportbehov, vad resenären vill ha, snabba effekthemtagningar med tillgänglig teknik samt finansiering – kort sagt hållbara transportsystem!

Nedan kan du se filmen med alla talare och samtalspaneler:

00:09:10: Hur ser Sveriges transportsystem ut idag och hur behöver det ser ut imorgon?
00:28:00: Godstrafik på järnväg och kopplingen till Europa
01:01:20: Persontrafiken – Hur samarbetar vi bättre för att möta en ökad efterfrågan?
01:30:00: Vad kan vi göra här och nu för att få fart på järnvägen?
01:45:10: Hur får vi ut så mycket järnvägs som möjligt för pengarna?