RISE – ny medlem i Swedtrain

Swedtrain välkomnar RISE som ny medlem i Swedtrain, ett svenskt forskningsinstitut och innovationspartner. Vi frågade Marvin Damschen, forskare på RISE, om deras verksamhet inom järnvägsbranschen.

Vad erbjuder ni?

-RISE erbjuder en mångsidig tjänsteportfölj som sträcker sig över olika områden och branscher, med syfte att förstärka våra samarbetspartners konkurrenskraft, hållbarhet och omställningsförmåga. Detta inkluderar stöd för anpassning till snabba förändringar, tillgång till avancerad forskning och utveckling, omfattande provning och certifiering, samt möjligheter till livslångt lärande och organisationsutveckling, inleder han.

Vi har aktivt deltagit i flera betydelsefulla nationella och internationella forskningsprojekt inom järnvägsområdet, inklusive ledande roller i EU initiativ som Shift2Rail och Europe’s Rail. Denna breda erfarenhet stärker vår förmåga att leverera högkvalitativa lösningar och skapa positiv påverkan både på nationell och global nivå, fortsätter han.

Vad är det som gjort att ni sökt medlemskap i Swedtrain?

-RISE har blivit en dynamisk innovationsaktör inom järnvägsbranschen och ser Swedtrain som en central plattform för att främja nätverkande och samarbete inom sektorn. Vi strävar efter att stärka Sveriges järnvägsinfrastruktur och öka dess konkurrenskraft. Genom samverkan med branschens intressenter, kunskapsutbyte och utveckling av innovativa lösningar positionerar RISE sig som en nyckelspelare i att forma en mer hållbar och effektiv järnväg framåt, avslutar han.

Varmt välkomna till Swedtrain, RISE!