Faktablad presenterar tekniska lösningar på ett lättförståeligt sätt

Ett av Swedtrains viktigaste uppdrag är att sprida kunskap om branschens lösningar på järnvägens utmaningar.

– Vi ser ett behov av att på ett lättförståeligt sätt kunna förklara fördelarna med olika tekniska lösningar till parter utanför industrin, säger Swedtrains ordförande Björn Asplund. Det var så idén om faktablad föddes.

Faktabladen ska presentera allmängiltiga lösningar, inga produktnamn får användas. Hittills har Swedtrain tagit fram faktablad om Tillgångsförvaltning och Digitala automatkoppel, och i pipeline ligger ytterligare blad om vätgasbatteritåg, ERTMS och hållbara exempel från medlemsföretag.

Swedtrain söker nu fler förslag på teman och ser fram emot att höra medlemmarnas idéer inför kommande faktablad! Välkommen att bidra med förslag eller ställa frågor genom att kontakta oss på kansliet@swedtrain.org. Välkommen med dina tankar och idéer!