ERTMS förväntas inte bli fullständigt implementerat innan 2070-talet

Idag publicerades Riksrevisionens granskning om nationell plan för transportinfrastrukturen effektivt bidrar till de transportpolitiska målen. Bland annat bedöms att det nya signalsystemet ERTMS försenas och fördyras på grund av regeringens beslut, "[...] eftersom det innebär att den gamla signalanläggningen inte kan bytas ut i takt med att den når sin tekniska livslängd. Därmed krävs onödiga och dyra mellansteg."

Swedtrain anser att ERTMS bör införas snarast då det är avgörande för hållbara och energieffektiva transporter även över långa distanser och flera landsgränser. ERTMS tillhandahåller dessutom ett antal funktioner som väsentligt kan höja kapaciteten i existerande infrastruktur – på ett mer kostnadseffektivt och snabbare sätt än genom att bygga nya banor.