Utan satsningar på järnvägen kommer inte Sverige att nå klimatmålen

Idag skriver Swedtrain i Altinget med anledning av regeringens klimatpolitiska handlingsplan som ska publiceras inom kort.

Swedtrain håller med om att investeringar i eldrivna fordon och laddinfrastruktur är av stor betydelse men i John Hassels rapport om hur Sveriges klimatpolitik bör utformas har rapportförfattaren helt missat järnvägens potential. Att överföra passagerar- och godstrafik från väg till järnväg är avgörande för att nå EU:s klimatmål om minskade utsläpp med minst 55 procent till 2030 – dock behövs ökad kapacitet och tillförlitlighet inom järnvägen. Vi uppmanar därför regeringen att inkludera investeringar i järnvägen i sin klimatpolitiska handlingsplan och föreslår konkreta åtgärder, bland annat att att öka kapaciteten för järnvägen i norra Sverige samt påskynda införandet av digitala automatkoppel för godstrafik och ett modernt signalsystem (ERTMS).

Läs Swedtrains debattartikel i sin helhet på Altinget.