16 YH-utbildningar med järnvägsfokus beviljade

Årets tilldelning av YH-utbildningar är nu klar och omfattar totalt 16 olika program inom olika områden relaterade till järnvägssektorn. Följande utbildningar, både etablerade och helt nya, har fått sina ansökningar godkända.

 • Anläggningsingenjör järnväg: Plushögskolan AB – Teknikhögskolan
 • Järnvägsingenjör: John Ericsson Institutet
 • Anläggningsingenjör – Infrastruktur: Hermods AB Malmö
 • Anläggningsingenjör – Infrastruktur: Hermods AB Stockholm
 • Anläggningsingenjör – Infrastruktur: Hermods AB Örebro
 • Byggnadsingenjör – Infrastruktur: Nackademin AB
 • Nordisk Spårsvetsare: Vansbro kommun/Lärcentrum Vansbro
 • Kvalificerad signaltekniker: Campus Nyköping
 • Järnvägstekniker/kvalificerad bantekniker: Trafikverket Trafikverksskolan
 • Systemtekniker spårfordon: Västerås Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Lokförare Göteborg: TCC Sverige AB
 • Lokförare Hallsberg: TCC Sverige AB
 • Lokförare Mjölby: ProTrain Utbildning AB
 • Lokförare Sundsvall: ProTrain Utbildning AB
 • Lokförare Umeå/Sundsvall/Borlänge: TCC Sverige AB
 • Lokförarutbildning: Kristinehamns kommun, Komvux

För mer information, besök Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.