Vecka 8 kommer järnvägsbranschens kompetensförsörjningsenkät – lokförare, tågtekniker m.fl

Järnvägsbranschens parter bildar gemensamt Järnvägscollege, vars syfte är att stärka branschens långsiktiga kompetensförsörjning. För att detta ska vara möjligt behövs kunskap och en samlad bild av näringslivets behov av kompetens. Därför har Järnvägscollege styrgrupp, där Swedtrain ingår, beslutat att årligen genomföra en undersökning om järnvägsbranschens kompetensförsörjningsbehov.

Syftet är att skapa en tydligare bild av branschens resursbehov av ett antal nyckelroller. Resultatet från undersökningen kommer att användas som beslutsunderlag till bland annat Myndigheten för yrkeshögskolan för att få till stånd fler järnvägsutbildningar med rätt antal utbildningsplatser.

Undersökningen vänder sig till medlemsföretag som ingår i de organisationer som utgör Järnvägscollege styrgrupp. Svaren är viktiga för att skapa en rättvisande bild av branschens kompetensförsörjningsbehov.

Yrkesroller vi undersöker:

  • lokförare
  • tågtekniker/ felsökare/servicetekniker/fordonstekniker, reparatör/mekaniker
  • bantekniker
  • signaltekniker
  • el-kontaktledningstekniker
  • spårsvetsare

Studien genomförs i samarbete med insikts- och undersökningsföretaget Origo Group.

En inbjudan till undersökningen kommer att skickas ut till berörda företag under vecka 8.

Stort tack för din värdefulla medverkan!