Det var Swedtrains vårmöte 2024

Den 28 maj 2024 var det dags för Swedtrains vårmöte, som täckte allt från ett panelsamtal med Trafikverkets underhållsdirektör Malin Holen till en analys av hjulplattor. Mötet avrundades med mingel i vårsolen med utsikt över Östermalms takåsar.

Under panelsamtalet med Trafikverkets underhållsdirektör Malin Holen om underhåll, reinvesteringar och samarbetet med branschen blev det tydligt att både Trafikverket och branschen måste bli bättre på att förstå varandras förutsättningar.

Bara tillsammans kan vi hantera de enorma utmaningarna med att rusta upp järnvägen och samtidigt leverera trafik. Malin Holen.

Samtalet, som leddes av styrelsemedlemmarna Kristina Nyqvist och Björn Östlund, markerade starten på en fördjupad dialog mellan Trafikverket och järnvägsindustrin kring lägesbilden, gemensamma värden och förbättrade leveranser. Swedtrain ser fram emot att fortsätta denna viktiga diskurs!

De nya medlemmarna MPA Måleriproduktion och Rise presenterade sina verksamheter för nätverket och Klara Mattsson, vinnare av Swedtrains examenspris 2024, sitt imponerande examensarbete om hjulplattor.

Sist men inte minst är vi glada att meddela att Veronica Jägare (LTU) och Fredrik Nordström (Euromaint) har valts in i Swedtrains styrelse. Samtidigt vill vi rikta ett stort tack till Magnus Klaar (Euromaint) och Sebastian Stichl (KTH) för deras många år av dedikerat och uppskattat arbete i styrelsen!  Sebastian kommer, tillsammans med Anders Ekberg från Chalmers, att fortsätta som adjungerade styrelseledamot. From 2025 finns en på årsbasis roterande styrelseplats för akademin, med en ordinarie styrelseledamot och två adjungerade styrelseledamöter.

Stort tack till alla deltagare för ett givande och mycket trevligt vårmöte tillsammans!