Swedtrain i Almedalen

Den 28 juni 2024 var det dags för Almedalens stora järnvägsfinal ”Transportsystemet för oss närmare - Sverige växer med järnvägen”.

Nästan 30 medverkande från politik, näringsliv och förvaltning samtalade om järnvägens betydelse för hela Sveriges transportsystem, hur vi kan bygga snabbare och hur vi säkrar finansieringen.

Vi hörde målande exempel frånn Scanlog om bakom leveranserna till chipshyllan och hoppfulla besked från infrastrukturminister Andreas Carlson om KD:s förslag att gå från ett överskottsmål för statsbudgeten till lånefinansiering av nödvändiga investeringar.

Stort tack till alla medverkande för kloka insikter och en het förmiddag i en varm och solig Almedalen!

Seminariet arrangerades av Swedtrain, Tågföretagen, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ och JBS i samarbete med Train & Rail.

Tips! Läs en utförlig sammanfattning samt hur infrastrukturfrågor berördes på andra Almedalsseminarier på Järnvägar.nu!