Till medlemmar i SWEDTRAIN kan styrelsen anta varje industri- och tjänsteföretag som verkar i Sverige inom spårbunden trafik, rälsfordon och tillhörande infrastruktur och som är beredda att aktivt verka för branschens intressen. Styrelsen kan som medlemmar även anta forskningsinstitut och konsultföretag som på ett väsentligt sätt anses kunna tillföra föreningen kompletterande kunskaper och erfarenheter. Läs mer detaljer i föreningens stadgar.

Kontakta kansliet för mer information om gällande avgifter, swedtrain@tebab.com