Swedtrain – industrin för framtidens järnväg

Swedtrain är branschorganisationen för industrin och lärosätena som levererar lösningarna för framtidens järnväg. Vi arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling av järnvägsindustrin där våra medlemmar bidrar med innovation, kompetens och teknik i framkant.

Järnvägsdagen 2021

Boka in Järnvägsdagen den 24 november 2021!

Swedtrain Tech & Future

Swedtrains nya seminariekoncept lyfter tekniska innovationer och framtidsfrågor. Anmäl dig nu till nästa tillfälle med Siemens!