Swedtrain - järnväg är hållbar mobilitet

Swedtrain – Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, är branschorganisationen för företag som är verksamma inom Sveriges järnvägsindustrier, och bland våra medlemsföretag finns tillverkande, underhålls-, fastighets- och konsultföretag. Vårt uppdrag är att stärka medlemsföretagens och järnvägens konkurrenskraft.

Swedtrains Examenspris

SWEDTRAINs examensarbetstävling syftar till att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor.

Swedtrains praktikprogram 2020

Under sommaren 2020 genomför Swedtrain sitt andra praktikprogram

Järnvägen 2.0 – så framtidssäkrar vi Sverige

Årets Almedalsseminarium där vi diskuterar vi hur vi framtidssäkrar Sverige genom järnväg 2.0. Vad blir nästa steg för nya stambanor, digitalisering, nattåg till Europa, innovation, ny teknik och spetskompetens?

Järnvägsjobb

Sök jobb i en framtidsbransch! Hitta massor med spännande jobb och ex-jobb på järnvägsjobb.se