Swedtrain - järnväg är hållbar mobilitet

Swedtrain – Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, är branschorganisationen för företag som är verksamma inom Sveriges järnvägsindustrier, och bland våra medlemsföretag finns tillverkande, underhålls-, fastighets- och konsultföretag. Vårt uppdrag är att stärka medlemsföretagens och järnvägens konkurrenskraft.

Järnvägsdagen 2018

Järnvägsdagen den 12 november 2018 ett välbesökt event!

Järnvägsjobb

Sök jobb i en framtidsbransch! Hitta massor med spännande jobb och ex-jobb på järnvägsjobb.se

Swedtrains examenstävling

Vinnaren i årets tävling utsedd!

Framtidens järnväg - Film

Se filmerna om Höghastighetsbanan bygger Sverige Starkare och Gods på järnväg stärker Sveriges konkurrenskraft