Swedtrain – industrin för framtidens järnväg

Swedtrain är branschorganisationen för industrin och lärosätena som levererar lösningarna för framtidens järnväg. Vi arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling av järnvägsindustrin där våra medlemmar bidrar med innovation, kompetens och teknik i framkant.

Järnvägsdagen 2021

Boka in Järnvägsdagen den 24 november 2021!

Swedtrain Tech & Future

Anmäl dig nu till nästa inspirationsföreläsning om det framtida ledarskapet den 30 augusti!