Swedtrain - järnväg är hållbar mobilitet

Swedtrain – Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, är branschorganisationen för företag som är verksamma inom Sveriges järnvägsindustrier, och bland våra medlemsföretag finns tillverkande, underhålls-, fastighets- och konsultföretag. Vårt uppdrag är att stärka medlemsföretagens och järnvägens konkurrenskraft.

Bli medlem

Vill du veta mer om medlemskap i Swedtrain och hur du blir medlem?

Järnvägsdagen 2018

Nu har vi öppnat registrerings för Järnvägsdagen den 12 november 2018.

UNIFE

Swedtrain är medlemmar i den europeiska bransch-organisationen UNIFE.

Swedtrains examenstävling

Vinnaren i årets tävling utsedd!

Framtidens järnväg - Film

Se filmerna om Höghastighetsbanan bygger Sverige Starkare och Gods på järnväg stärker Sveriges konkurrenskraft