Swedtrain - järnväg är hållbar mobilitet

Swedtrain – Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, är branschorganisationen för företag som är verksamma inom Sveriges järnvägsindustrier, och bland våra medlemsföretag finns tillverkande, underhålls-, fastighets- och konsultföretag. Vårt uppdrag är att stärka medlemsföretagens och järnvägens konkurrenskraft.

Examensarbetstävling 2021

Har du skrivit ditt examensarbete inom järnvägsteknik? Tävla nu om 15 000 kronor!

Swedtrains praktikprogram 2021

Swedtrains praktikprogram 2021 är nu öppen för ansökan.