Swedtrain - järnväg är hållbar mobilitet

Swedtrain – Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, är branschorganisationen för företag som är verksamma inom Sveriges järnvägsindustrier, och bland våra medlemsföretag finns tillverkande, underhålls-, fastighets- och konsultföretag. Vårt uppdrag är att stärka medlemsföretagens och järnvägens konkurrenskraft.

Swedtrains Examenspris

SWEDTRAINs examensarbetstävling syftar till att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor.

Swedtrains praktikprogram

Under sommaren 2020 genomförde Swedtrain sitt andra praktikprogram.