Kategoriserade inlägg: Nyhet

Swedtrains remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag

I remissvaret på Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2026-2037 ger Swedtrain ett 40-tal förbättringsförslag för ökad måluppfyllelse, effektivare genomförande, drift, underhåll

16 YH-utbildningar med järnvägsfokus beviljade

Anläggningsingenjör järnväg: Plushögskolan AB – Teknikhögskolan Järnvägsingenjör: John Ericsson Institutet Anläggningsingenjör – Infrastruktur: Hermods AB Malmö Anläggningsingenjör – Infrastruktur: Hermods

Swedtrains nya Fokusgrupp Hållbarhet har startat

Swedtrain etablerar i dagsläget flera fokusgrupper för att aktivt utveckla strategiska områden och dra nytta av våra medlemmars expertkunskap. Den