Kategoriserade inlägg: Nyhet

Swedtrains remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag

I remissvaret på Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2026-2037 ger Swedtrain ett 40-tal förbättringsförslag för ökad måluppfyllelse, effektivare genomförande, drift, underhåll

16 YH-utbildningar med järnvägsfokus beviljade

Anläggningsingenjör järnväg: Plushögskolan AB – Teknikhögskolan Järnvägsingenjör: John Ericsson Institutet Anläggningsingenjör – Infrastruktur: Hermods AB Malmö Anläggningsingenjör – Infrastruktur: Hermods

Swedtrains nya Fokusgrupp Hållbarhet har startat

Swedtrain etablerar i dagsläget flera fokusgrupper för att aktivt utveckla strategiska områden och dra nytta av våra medlemmars expertkunskap. Den

Swedtrains examensarbetstävling 2024

Prissumman är 15 000 kronor samt eventuella resekostnader (med tåg så klart) till prisutdelningen. Priset delas ut på Swedtrains vårmöte