Kategoriserade inlägg: Nyhet

Save the date – Järnvägsdagen

Save the date för Järnvägsdagen 2023 där vi kommer att utforska olika sätt att investera och finansiera i järnvägen. Vad krävs för

Škoda Group ny medlem i Swedtrain

Berätta mer om Škoda Group och vad ni erbjuder! -Škoda Group har levererat lösningar till transportområdet i mer än 160

Swedtrains verksamhetsberättelse 2022

Läs hela verksamhetsberättelsen här -> Året inleddes med fortsatt pandemi och våra första aktiviteter på året fick genomföras digitalt. Så

Swedtrain svarar om Framtidsspaning år 2050

Swedtrain blev under hösten inbjudna av Trafikverket att ge input till rapporten Scenarier och prognoser för framtidens järnväg (Järnväg 2050).

Hösten 2022 med Swedtrain

Möten och seminarier Under hösten har Swedtrain bjudit in till lärorika seminarier. Den 29 september fick vi till exempel lyssna

Swedtrains examensarbetstävling 2023

Prissumman är 15 000 kronor samt eventuella resekostnader (med tåg så klart) till prisutdelningen. Priset delas ut på Järnvägsbranschens nya

Swedtrain medverkar i Järnvägscollege

Järnvägscollege är en branschgemensam satsning som ska syfta till att samla utbildningar och ta fram kvalitetskriterier för att öka kvalitén