Kategoriserade inlägg: Nyhet

Debatt i SvD: Slutreplik om elvägar

I vår replik tar vi upp att med rätt satsningar på befintliga järnvägar, parallellt med nya stambanor, kan vi skapa

Swedtrain debatterar i Svd om elvägar

Swedtrain debatterar elvägar i svd

Vår debattartikel, som finns att läsa här eller i dagens tidning, tar sin utgångspunkt i det uppdrag regeringen har gett

Viktigt med en fri marknad

Swedtrain ställer sig bakom förslaget att Trafikverket bör äga och investera i maskiner då det kan leda till dyrare och

Automatkoppel stärker konkurrenskraften

En krönika om automatkoppel från CAF, DELLNER, VOITH och WABTEC Nu i dagarna installeras 16 stycken automatkoppel för godsvagnar från