Almedalen 2019

Onsdagen den 3 juli arrangerade Swedtrain och Tågoperatörerna seminariet Järnvägen 2.0 – så framtidssäkrar vi Sverige

Den nya Klimatlagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 innebär ett skärpt mål för klimatpolitiken avseende inrikes transporter: senast år 2030 ska utsläppen vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. Det är ett unikt och radikalt mål som vi från järnvägssektorn välkomnar och kommer arbeta med all kraft för att uppnå. Om målet ska kunna uppnås krävs även politisk handlingskraft som skapar incitament att flytta transportarbete från väg och flyg till mer klimatsmarta alternativ som sjöfart och järnväg.

Järnvägen kommer att spela en stor roll i klimatomställningen genom överflyttning av gods från väg till järnväg och den ökade efterfrågan av resor med tåg. Växande befolkning och ökade godsvolymer ställer krav på ökad kapacitet. Hur lyckas vi med den brådskande transformationen?

Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Under seminariet diskuterades frågor kring vi hur vi framtidssäkrar Sverige genom järnväg 2.0. Vad blir nästa steg för nya stambanor, digitalisering, nattåg till Europa, innovation, ny teknik och spetskompetens. Hur ska vi prioritera? Vilka lösningar finns redan idag och vilka beslut krävs för att komma vidare?

Morgonen inleddes av Infrastrukturminister Tomas Eneroth som beskrev hur vårt järnvägssystem ser ut  2030. Då har vi kommit en bra bit på vägen vad gäller punktlighet, robusthet, höghastighetsbanor. Han lyfte även behovet av Innovationskraft och att FoU-arbetet måste utvecklas. Kompetens-försörjningen är är en stor utmaning. Ministern beklagade att M ändrat sig igen gällande behov av nya stambanor.

Anders Åkesson, V. Ordförande, Trafikutskottet (C),  betonade att när beslut ska fattas måste Trafikutskott (och andra) börja med frågan ”Vilket samhälle vill vi ha?” och sedan ställe nästa fråga ”Hur kommer vi dit på bästa sätt?” detta saknas i viss mån idag. 2030 tror Lena Erixon, GD Trafikverket, att vi kommer att se en markant skillnad i infrastrukturen, baserat på de underhållsinsatser som är gjorda. Bland annat så har vi inga hastighetsnedsättningar på banorna och bättre bärighet.

Crister Fritzon, VD SJ, påpekade starkt att systemeffekterna uteblir om vi hela tiden måste planera om.
Vi måste bygga klart det vi har påbörjat!  Och han efterlyser lite mer ”sense of urgency” – vi behöver mer kapacitet i Sverige! Anna Höjer, VD Bombardier Transportation menade att det görs jättemycket för att höja kapaciteten i järnvägssystemen även på fordonen t.ex bredden på dörrar & gångar, hög acceleration, energieffektivitet och många nya digitala lösningar. Detta är speciellt tydligt i nya kontrakt.

Många projekt för digitalisering pågår inom Trafikverket och de har tagit fram en färdplan för uppkopplad väg, Lenar Erixon säger att detta skulle kunna göras ganska snabbt även för järnväg.

Medverkande i seminariet var:

  • Erica Kronhöffer, Moderator
  • Tomas Eneroth, Infrastrukturminister
  • Lena Erixon, GD, Trafikverket
  • Ted Söderholm, VD, Green Cargo
  • Anders Åkesson, V. Ordförande, Trafikutskottet (C)
  • Anna Höjer, VD, Bombardier Transportation
  • Crister Fritzson, VD, SJ