Almedalen 2019 – Järnvägen 2.0 – så framtidssäkrar vi Sverige

Järnvägen kommer att spela en stor roll i klimatomställningen genom överflyttning av gods från väg till järnväg och den ökade efterfrågan av resor med tåg. Växande befolkning och ökade godsvolymer ställer krav på ökad kapacitet. Hur lyckas vi med den brådskande transformationen?

Swedtrain och Tågoperatörerna bjuder in till seminarium i Visby. Här diskuterar vi nästa steg för nya stambanor, digitalisering, nattåg till Europa, innovation, ny teknik och spetskompetens. Hur ska vi prioritera? Vilka lösningar finns redan idag och vilka beslut krävs för att komma vidare?

Medverkande:

Erika Kronhöffer, Moderator
Ted Söderholm, VD, Green Cargo
Anders Åkesson, V. Ordförande, Trafikutskottet (C)
Anna Höjer, VD, Bombardier Transportation
Crister Fritzson, VD, SJ

För mer information se  Almedalsveckans program