Årsmöte

Kallelse till Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier (SWEDTRAIN) årsmöte

Tisdagen den 24 maj, kl. 10:30 kallas du som medlem till ett årsmöte för beslut om bland annat nya stadgar, verksamhetsberättelsen och årsredovisning.

Bifogat i kallelsen som skickats ut finns dagordning och handlingar till mötet.

Årsmötet följs av en gemensam lunch. Efter det formella mötet följer presentationer av nya medlemmar samt ett seminarium med flera intressanta talare på temat ERTMS. Självklart tillkännager också vår jury vinnaren av Swedtrains examenspris. Anmäl dig nu!

Kontakta kansliet på swedtrain@tebab.com för anmälan.